de Mon Louis

Geschiedenis ML? N Louis Dens, haven connecties, difficiel, mon louis
De ML  vandaag? uitrusting, technisch,

  • groter dan 7 meter ⇒ een marifoon noodzakelijk, kapitein met marifoonbrevet
  • kleiner dan 15 meter en vaart niet sneller dan 20 km/u ⇒ geen vaarbrevet noodzakelijk
  • vrije vaart op de bovenschelde, de onder of zeeschelde begint aan de Kennedytunnel
  • op de zeeschelde is alles toegelaten ?
  • op de beroepsvaart is een "bootmeting" verplicht, nog niet aangevraagd
  • andere papieren? vignet, en?

Tochten en weetjes?

  • rich Gent
  • rich Antwerpen
  • rich Mechelen / Brussel